PHỞ & FOE

Artist unknown to me, but sums it up pretty well.

Many English speakers mispronounce the word phở with a long “o” sound, making it sounds identical to the English word “foe”. Foe is another word in English for enemy, so friend or phở is my way of tying English and Vietnamese together to highlight that I am looking at aspects of life through the lense of Việt Nam. It was also important to me to publish the project in both languages so that hopefully a wider audience who can relate to the content can access it, and that I can show a little gratitude towards a community of people who have helped me grow and heal.

This project will contain exactly 52 lessons which will be organized into a story arc that has a lot to do with me figuring out who is friend and who is foe to me, including myself. Hopefully, these lessons will be transferrable to you as well.

For many of my international readers (from several countries and backgrounds), the title of the project can be confusing at first since it’s a play on words. While I realize many of you already get the joke, I do find myself explaining why I chose ‘friends and soup’ as my project title, and what do they have to do with motorcycles more often than you’d think.

These lessons are small samples of longer chapters in my book that I hope to publish soon.

Tựa trang blog này mới đầu có thể làm cho nhiều bạn đọc quốc tế (đến từ nhiều quốc gia và có hoàn cảnh khác nhau) thấy khó hiểu. Tôi biết nhiều bạn đã hiểu cách chơi chữ hài hước này, tuy nhiên, tôi vẫn thường xuyên phải giải thích vì đâu mà lại đặt tên đứa con tinh thần của mình là ‘Phở và Các Bạn’, và sự liên hệ giữa cái tựa với xe gắn máy là như thế nào.

“Phở”, món ăn đặc trưng của người Việt, thường bị khá nhiều người đến từ các quốc gia nói tiếng Anh phát âm nhầm thành “foe”, nghĩa là “kẻ thù”, “kẻ địch” trong tiếng Anh. Vì thế, ‘Bạn hay Phở’ là cách tôi chơi chữ cụm từ ‘Bạn hay Thù’, nhằm làm nổi bật nhãn quan về nhiều khía cạnh của cuộc sống qua một lăng kính rất Việt Nam. Đăng bài bằng cả hai ngôn ngữ là vô cùng quan trọng với tôi, bởi tôi mong những câu chuyện này sẽ tìm đến được với nhiều độc giả hơn, và sẽ thay lời cảm ơn của tôi muốn gửi đến một cộng đồng với những con người đã góp công dưỡng những vết thương của tôi lên da non, và giúp tôi thêm trưởng thành trong suốt những ngày tháng qua.

Dự án nhỏ này sẽ mang đến chính xác là 52 bài học, viết theo thể tự sự tiểu phần, về những trải nghiệm giúp tôi định hình ai là bạn và ai là địch, bao gồm cả chính bản thân tôi, trong cuộc sống, Mong rằng những chia sẻ này cũng sẽ hữu ích đối với bạn.

Những bài học này còn là trích xuất tiêu biểu từ những chương dài hơn của cuốn sách mà tôi mong hoàn thành trong một tương lai thật gần.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close